تبدیل مساحت سنگ ( مترمربع) به وزن(کیلوگرم )

تبدیل مساحت سنگ ( مترمربع) به وزن(کیلوگرم )

فرمول تبدیل مساحت سنگ ( مترمربع) به وزن(کیلوگرم )

  • خیلی از مواقع هنگام خرید سنگ ، نیاز داریم که وزن سنگ را بدانیم.
  • مثلا می خواهیم حداکثر متراژ ممکن را ، با ماشین مورد نظر حمل کنیم. 
  • در صورتی که نتوانیم وزن سنگ را محاسبه کنیم، به مشکل خواهیم خورد.
  •  پس بهتر است خودمان برای بدست آوردن وزن سنگ، محاسبه انجام دهیم.

برای محاسبه وزن یک متراژ مشخص از سنگ (مانند سنگ تراورتن و … )  باید حجم آن را محاسبه کنیم و بعد در وزن مخصوص آن ضرب کنیم.

فرمول : وزن مخصوص سنگ × حجم کل سنگ = محاسبه وزن سنگ

برای بدست آوردن حجم سنگ،  باید متراژ سنگ (مساحت) ، در میانگین ضخامت سنگ ها ضرب شود.

فرمول :  ضخامت (متر) × مساحت (مترمربع) = حجم سنگ (مترمکعب)

  • دقت کنید وزن مخصوص سنگ های مختلف با هم متفاوت است مثلا سنگ اسلب تراورتن با سنگ مرمر تفاوت دارند .
  • برای محاسبه حدودی ، وزن مخصوص سنگ های پرمصرف را معرفی می کنیم و به صورت حدودی، وزن بار آن قابل محاسبه است.
نامگرانیت سفیدگرانیت مشکیتراورتنمرمرمرمریت
وزن مخصوص2800 27002800 27002400 – 220027002700

مشاوره رایگان تخصصی خرید انواع سنگ

تبدیل مساحت سنگ ( مترمربع) به وزن(کیلوگرم ) :

فرض کنید 300 سنگ گرانیت سفید داریم که ضخامت آن ها بین cm1.8 تا cm1.9 است، حال می خواهیم محاسبه کنیم ، وزن حدودی این بار چقدر است.

فرمول : وزن مخصوص سنگ ×حجم کل سنگ = وزن بار

مواظب باشید تمام واحدها در زمان محاسبه ، باید مشابه باشند. مثلا ابعاد به واحد متر (m ) و وزن بار به واحد کیلوگرم (kg )محاسبه شوند. در صورتی که یک واحد ، متر (m ) و دیگری سانتی متر(cm ) باشد ، نتیجه محاسبات ، اشتباه خواهد بود .

میانگین ضخامت × مساحت سنگ = حجم کل سنگ

 m35.55 =  m(0.01 × (1.8+1.92) )×m2 300 = حجم کل سنگ

  • عدد 0.01 در محاسبه بالا ، مربوط به تبدیل واحد سانتی متر به متر است.

      فرض می کنیم وزن مخصوص گرانیت سفید ،  برای هر تن ، میانگین  دوعدد ( kgm3) 2700 و 2800            باشد و در نتیجه میانگین برابر است با( kgm3) 2750. 

Kg 15.262 = 2750 × 5.55 = وزن بار

کل محاسبات بالا به صورت یکجا :

](میانگین ضخامت (m)) (0.01 × (1.8+1.92) )[× ](مساحت کل سنگ (m2)) 300[= وزن بار

 ton15.262 =kg  15262 = ](وزن مخصوص سنگ گرانیت ( kgm3))2750 [×

اشتراک گذاری

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *