فرم نظر سنجی

نام و نام خانوادگی(Required)
عملکرد ما رو چطور می بینید؟
دوست دارید ما با شما چطوری در ارتباط باشیم؟
مشتریای سایت انبار سنگ در حال حاضر رو به افزایشه، برای فروش بیشتر ، حاضرید هزینه کنید؟
وقتی مشتری باهاتون تماس میگیره میپرسید از چه تبلیغی شما رو دیده؟
از کدوم روش انبار سنگ رو استفاده میکنید؟