انبارسنگ

خرید سنگ بوک مچ

وبلاگ

8 آبان 1399 13 بازدید
انبارسنگ

خرید سنگ بوک مچ

بوک مچ فور مچ نحوه ی قرار گیری اسلب ها (قطعات بزرگ سنگ ) در کنار هم می باشد که طی آن رگه و نقوش سنگ در امتداد هم چسبیده و متقارن می شوند، در این نوع چیدمان ، اسلب هایی که در کنار هم قرارداده شده اند یک قعطه ی بزرگ و واحد از آن نوع سنگ را تشکیل داده اند.

قیمت بوک مچ اسلب مرمر

بوک مچ سنگ های ساختمانی

قیمت بوک مچ سنگ های ساختمانی

بوک مچ اسلب لاشتر

بوک مچ اسلب الیگودرز

بوک مچ سنگ اسلب 
بوک مچ، به طرز قرارگیری سنگ های با ابعاد بزرگ (اسلب) در کنار یکدیگر گفته می شود که در این صورت نقش و رگه های سنگ در امتداد هم، به صورت متقارن قرار دارند.

فروش سنگ اسلب فورمچ در اصفهان

فروش سنگ اسلب بوک مچ مرمر در تهران

فروش سنگ اسلب بوک مچ در اصفهان

خرید سنگ اسلب بوک مچ در اصفهان

فروش سنگ اسلب بوک مچ کارمانیا در تهران

فروش سنگ اسلب فورمچ در تهران

فروش سنگ اسلب فورمچ در اصفهان

 

 

اشتراک گذاری Telegram Facebook WhatsApp Twitter

دیدگاهتان را بنویسید