سلام
قبل از اینکه از ما خرید داشته باشید، سعی میکنیم مشاور خوبی برای شما باشیم.
برای یه مشاوره خوب بهتره اطلاعات بیشتری از شما داشته باشیم.
اگه وقت ندارین فرم رو کامل پر کنین، هر قسمتی که بنظرتون ضروری نیست رو خالی بذارین.

فرم اطلاعات پروژه

موقعیت پروژه از نظر ارزش منطقه ای
نوع پروژه
نوع مالکیت پروژه
برای کدام قسمت از ساختمان به سنگ نیاز دارید؟
سنگ مورد نظر:
ابعاد سنگ مورد نظر
رنگ مورد نظر
نوع پروژه هایی که بیشتر کار میکنید؟