سایت انبارسنگ نمایشگاه مجازی صنعت سنگ
شماره آگهی: 55125
سایت انبارسنگ نمایشگاه مجازی صنعت سنگ

توضیحات آگهی

آدرس نمایشگاه شوش غربی ۵۰متر مانده به میدان شوش روبروی مرکز خرید جهزیه مجتمع مرکزی سنگ فروشان ته گاراژ دفتر سنگ سید عباس مطلبی

***********

مدیر فروش برادرم سید مهدی مطلبی

و***********

و***********

0/5 (0 نظر)