توضیحات آگهی

سنگبری‌کیوان(یزدان‌پناه‌اصل )تولیدکننده تخصصی تروارتن عباس‌اباد درشهرک صنعتی شمس‌اباد.باکیفیتی‌بی‌نظیروقیمتی‌بی‌رقیب