سایت انبارسنگ نمایشگاه مجازی صنعت سنگ
شماره آگهی: 54538
سایت انبارسنگ نمایشگاه مجازی صنعت سنگ

توضیحات آگهی

آدرس نمایشگاه شوش غربی ۵۰ متر مانده به میدان شوش روبروی مرکز خرید جهیزیه مجتمع مرکزی سنگ فروشان ته گاراژ

دفتر سنگ سید عباس مطلبی ***********

مدیر فروش سید مهدی مطلبی ***********

0/5 (0 نظر)