سایت انبارسنگ نمایشگاه مجازی صنعت سنگ
125,000 تومان
شماره آگهی: 72274
سایت انبارسنگ نمایشگاه مجازی صنعت سنگ

توضیحات آگهی

آدرس دفتر شوش غربی ۵۰متر مانده به میدان شوش روبروی مر کز خرید جهزیه

مجتمع مرکزی سنگ فروشان ته گاراژ دفتر سنگ سیدعباس مطلبی

***********

سید مهدی مطلبی برادرم کارخانه

***********

0/5 (0 نظر)