سنگ تایل لاشتر

توضیحات آگهی

لاشتر ۱/۲ × ۶۰ × ۶۰ سانت
تحویل تهران ، شمس آباد
متری ۵۵۰ تومان
09365675543