توضیحات آگهی

ارائه انواع سنگهای لاشتر و لایبید به صورت: خام، تیشه ای و صیقلی در انواع ضخامت (۲،۳،۶،…)

به صورت پلاک ۴۰ در طول نمره و ابعاد مورد نیاز

با قیمت مناسب