سنگ کف اسانسور و میز و عسلی

توضیحات آگهی

متراژ حدودی 100 متر از انواع سنگها و رنگهای مختلف
هم چینی هم گرانیت هم مرمریت…
در ابعاد های مختلف
حدودا 1.20×1.40