توضیحات آگهی

فروش سنگ مرمریت دیپلمات ۴۰ طولی
09132144006