توضیحات آگهی

سنگ کاپر اسلیت برای نمای بیرونی و درون ساختمان قابل استفاده است.
اگر دنبال طرحی متفاوت و نو در ساختمان خود هستید سنگ کاپر اسلیت به کار ببرید.
طراحان داخلی با این سنگ تنوع بیشتری به طرح‌های خود می‌دهند.
حالت شیاردار آن را می‌توان به عنوان طرح چوب استفاده کرد.