توضیحات آگهی

فروش کوپ و اسلب گلدن بلک صادراتی مستقیم از معدن و کارخانه
۰۹۱۳۲۱۴۴۰۰۶