توضیحات آگهی

یک پارت سنک تراورتن عباس اباد یکجای ودسته بندی
۲۳۰۰ متر