مرمریت جنگلی میلاد سورت شلوغ

توضیحات آگهی

مرمریت جنگلی میلاد سورت شلوغ

 

متراژ : قابل تامین

توضیحات
۱_ضخامت ۱.۷
۲_سورت سنگ یکدست
۳_ساب عالی (آیینه ای)
۴_قد و پا ( بلند )