انبارسنگ
درج موقعیت آگهی دهنده روی نقشه

درج موقعیت آگهی دهنده روی نقشه

درج موقعیت آگهی دهنده روی نقشه   این قابلیت برای نرم افزار انبار سنگ قابلیتی بسیار مهم و با ارزش است. زمانی که آگهی دهنده موقعیت خود را روی نقشه مشخص نماید دسترسی پیدا کردن برای خریدار بسیار راحت می شود و خریدار می تواند نزدیکترین سنگ به موقعیت خود را پیدا و خرید نمایند. […]

دسترسی راحت به تمام تولیدات سنگ ایران

دسترسی راحت به تمام تولیدات سنگ ایران ارسال و دریافت آگهی در سایت انبار سنگ کاملا رایگان است. لذا شما بسیار راحت می توانید به تمامی اطلاعات آگهی های انبار سنگ دسترسی داشته باشید بعد از پیدا کردن سنگ مورد نظر خود بدون معطلی موقعیت آگهی دهنده را روی نقشه پیدا نمایید یا مستقیم با […]