انبارسنگ
سنگ اسلب چیست ؟

سنگ اسلب چیست؟

با توجه به پیشرفت تکنولوژی برش و فرآوری سنگ ، تقاضای بازار برای استفاده و اجرای سنگ با ابعاد بزرگ افزایش یافته است. در حال حاضر سه روش عرف و معمول برای برش سنگ ساختمانی وجود دارد: برش سنگ به وسیله قله بر: قله بر دستگاهی است که سنگ را به وسیله دیسک برش داده […]