انبارسنگ
خرید اسلب مرمریت لاشتر

خرید اسلب مرمریت لاشتر

زمان مطالعه: 3 دقیقه خرید اسلب مرمریت لاشتر   در سنگ لاشتر یک سری خطهایی به رنگ مشکی وجود دارد که حالت موجهای سینوسی دارد به این خطهای  سینوسی سوختگی سنگ لاشتر می گویند. آیا میدونید اینجا شبکه اتصال خریدار و فروشنده در کل صنعت سنگه؟ خرید اسلب مرمریت لاشتر   مرمریت لاشتر از زمینه رنگ مشکی مایل به طوسی […]