انبارسنگ
خرید سنگ خارجی پاندا

خرید سنگ راه پله

خرید سنگ راه پله نکته مهمی که در خرید سنگ راه پله باید در نظر داشته باشید: اصولا برای سنگ راه پله از سنگهای با رنگ روشن استفاده میشود. دلیل ان هم این نکته است که اصولا در راه پله نور کم است .