انبارسنگ
انبارسنگ شبکه اتصال خریدار و فروشنده در صنعت سنگ ساختمانی

ماهیت سایت انبارسنگ چیست؟

زمان مطالعه: 2 دقیقه ماهیت سایت انبارسنگ چیست؟ رسوندن خریدار به فروشنده در صنعت سنگ رسالت ماست   انبارسنگ شبکه ای جهت ارتباط مستقیم خریدار و فروشنده در کل صنعت سنگ است. هر رشته فعالیتی در صنعت سنگ، از معدن گرفته تا اجرای سنگ در پروژه وجود داشته باشد میتواند خدمات و محصولات خود را […]