انبارسنگ
تصویری موجود نمی‌باشد

سنگ اسلب مرمریت

سنگ اسلب مرمریت سنگ اسلب مرمریت در حال حاضر روزو به روز تولید آن در میان کارخانه های سنگبری رو به فزونی افزایش است. بسیاری از کارخانه های سنگبری در قدیم سنگ برش خورده را به تایل عرض 40 یا نهایتا عرض 60 میشناختند اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی تجهیزات سنگ در ابعاد بسیار بزرگ […]