انبارسنگ
سنگ درپوش

سنگ درپوش

زمان مطالعه: 3 دقیقه سنگ درپوش اصولا هر دیواری بعد از اجرا هم به جهت رعایت زیبایی آن هم به جهت جلوگیری از نفوذ باران به داخل سازه دیوار باید از درپوش استفاده گردد. آیا میدونید اینجا شبکه اتصال خریدار و فروشنده در کل صنعت سنگه؟ کاربرد سنگ درپوش چیست و در زمان نصب آن […]