انبارسنگ
سنگ درپوش دور استخر

سنگ درپوش دور استخر

زمان مطالعه: 1 دقیقه سنگ درپوش دور استخر   سنگ درپوش به سنگی گفته می شود که جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت به بنا بر روی دیوارهای حیاط و یا نمای ساختمان قرار می دهند. آیا میدونید اینجا شبکه اتصال خریدار و فروشنده در کل صنعت سنگه؟ سنگ درپوش دور استخر   سنگ درپوش به سنگی گفته می […]

سنگ درپوش

سنگ درپوش

زمان مطالعه: 3 دقیقه سنگ درپوش اصولا هر دیواری بعد از اجرا هم به جهت رعایت زیبایی آن هم به جهت جلوگیری از نفوذ باران به داخل سازه دیوار باید از درپوش استفاده گردد. آیا میدونید اینجا شبکه اتصال خریدار و فروشنده در کل صنعت سنگه؟ کاربرد سنگ درپوش چیست و در زمان نصب آن […]