انبارسنگ
سنگ ورقه ای مشکی

سنگ ورقه ای مشکی

زمان مطالعه: 2 دقیقه سنگ ورقه ای مشکی   سنگ ورقه ای در رنگ های متفاوتی وجود دارد که علت آن وجود مواد و کانی هایی بوده که در هنگام تشکیل سنگ ورقه ای در آن وجود داشته است. آیا میدونید اینجا شبکه اتصال خریدار و فروشنده در کل صنعت سنگه؟ سنگ ورقه ای مشکی […]

سنگ قهوه ای ونگه روستیک

سنگ قهوه ای ونگه روستیک

زمان مطالعه: 2 دقیقه سنگ قهوه ای ونگه روستیک   سنگی با جنس سند استون آرکوز (گریواک یا سنداستون آذرین) است که سطح روی آن کاملا طبیعی شبیه سنگ مالون است. میدونید اینجا شبکه خرید و فروش سنگ ایرانه؟ سنگ قهوه ای ونگه روستیک سنگی با جنس سند استون آرکوز (گریواک یا سنداستون آذرین) است که سطح روی آن […]