انبارسنگ
تصویری موجود نمی‌باشد

نکات بسیار مهم در خرید سنگ نما

نکات بسیار مهم در خرید سنگ نما در صورتی که سنگ خریداری شده شما ابعاد دقیقی نداشته باشد در زمان اجرا به مشکل بر خواهید خورد. برای کنترل ابعاد شما باید در مورد سنگ نما دوطرف سنگ را اندازه گیری نمایید و در صورتی که اختلاف بین سر سنگ و ته سنگ از نظر ابعاد […]