انبارسنگ

سنداستون - انبار سنگ مرجع خرید و فروش سنگ ساختمانی

 • افزودن به علاقه‌مندی 218 بازدید 150,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 869 بازدید 250,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 76 بازدید 165,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 1018 بازدید 160,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 123 بازدید 165,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 112 بازدید 165,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 106 بازدید 160,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 148 بازدید 1 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 124 بازدید تماس بگیرید/قیمت توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 169 بازدید 125,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 123 بازدید تماس بگیرید/قیمت توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 240 بازدید 150,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 148 بازدید تماس بگیرید/قیمت توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 219 بازدید 180,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 198 بازدید تماس بگیرید/قیمت توافقی
 • افزودن به علاقه‌مندی 250 بازدید تماس بگیرید/قیمت توافقی
 • سنداستون
  سند استون سنگی رسوبی است که داراری سیلیس نسبتا زیادی می باشد و سنگی بسیار مقاوم و با کیفیت است اما ساب پذیری کمی دارد.