سنگ فروشی احمدحکیمی

توضیحات آگهی

معدن سنگ لاشه احمدحکیمی سنگ مالون ورقه‌ی پیمانکاری احمدحکیمی مستقیم از معدن خالی میشه قهوه ی مشکی طوسی فرته غال سبز رزد سفید سنگ مالون ورقه‌ی شماره تلفن ۰۹۱۹۵۴۵۴۸۱۱