توضیحات آگهی

حدود ۸۰ متر مربع اسلب سنگ چینی کریستال گدار سرخ ۳ سانتی بوکمچ کیفیت عالی یکجا فقط متری ۴۸۰۰۰۰ تومان و ۱۱۰ متر مربع ۲ سانتی یکجا فقط متری ۲۹۰۰۰۰ تومان