توضیحات آگهی

۱۳۰۰ متر مربع سنگ تراورتن دره بخاری موجود درمحموداباد اصفهان